Wandelen

Als je rekening moet houden met je lijf Maak afspraak

Kuiergroep

Het is al weer een tijd geleden dat ik de Ultieme Uitdaging Mont Ventoux uitschreef, het wel en wee van deze groep heeft door de jaren heen  impact gehad op het wandelcentrum. Nog steeds lopen mensen, die aan dat project meededen, mee in de loopgroepen. En we hebben allemaal meegeleefd bij ziekte en overlijden van een aantal deelnemers. Een project als de Ultieme Uitdaging versterkt de band tussen wandelaars.
Ik heb genoten van dit project, nog steeds lopen deelnemers van deze groep mee in de loopgroepen.

Tijd voor een nieuw project dus. In 2018 is een nieuwe groep gestart op dinsdag, de Kuiergroep. In deze groep wil ik mensen die ernstig rekening moeten houden met hun lichaam met beleid laten wandelen en aan hun conditie laten werken.
Mensen die erg ziek zijn geweest of aan een chronische ziekte lijden hebben soms het vertrouwen in hun lijf verloren en durven niet te gaan bewegen. Dat is erg jammer, zeker wandelen kan in veel situaties die beweging brengen die het verschil maakt tussen jezelf fit voelen en thuis zitten en lijden.
Mensen die kanker hebben gehad, mensen met reuma, mensen met suikerziekte, mensen met hartklachten daag ik uit te komen wandelen.
En denk niet dat je een zielig groepje aantreft. we wandelen al en hebben veel lol en erkennen en herkennen elkaar. De sfeer in deze groep is erg plezierig en trekt meer en meer deelnemers, ook deelnemers uit andere loopgroepen sluiten zich aan omdat ze de beperkingen van lichaam leren kennen.

Wandelen als je rekening moet houden met je lijf

Deze houding, rekening houden met je lijf, luisteren naar je lijf, zou door alle wandelaars moeten worden toegepast. Dat is de kern van wandeltraining, leer luisteren naar je lijf en stap daardoor steeds verder. Als je door de realiteit keihard wordt gedwongen rekening met je lijf te houden, bijvoorbeeld omdat je na een serie chemo-behandelingen alle energie verloren hebt of als je lijf steeds protesteert vanwege je chronische aandoening, dan is het extra belangrijk naar je lijf te luisteren, extra belangrijk om op tijd een stapje terug te doen.

Voor deze mensen is de nieuwe loopgroep die sinds enkele weken op dinsdag wandelt in de Drunense Duinen. Heerlijk naar buiten in een groep waar rekening met je gehouden wordt, waar het tempo van de dag wordt bepaald door de omstandigheden van de dag. In een groep waar begrip is voor jouw situatie, eenvoudigweg omdat alle deelnemers met deze omstandigheid moeten leven. Waar je steun hebt aan elkaar omdat besproken mag worden wat kan en niet kan.

Afspraak

Wandelen en praten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, er wordt dus veel besproken, zeker ook jouw beperking als je dat wilt. 

Wat we niet bespreken is de aandoening van de nicht van je buurman of andere mensen uit een ver netwerk dat soms op saaie verjaardagsfeesten besproken wordt.

Duidelijk zijn over jouw situatie wordt op prijs gesteld, maar er zijn nog zoveel leuke andere dingen die dringend besproken moeten worden.

Speciaal

voor jou

Aandacht

Tijdens de wandeling is er aandacht voor jou, de leiding kijkt of het tempo van de dag ook bij jou past.
Als jij je dag niet hebt of als je lijf weer eens opspeelt houden we rekening met je. Samen kijken we wat je op die dag nodig hebt en wat je aankunt. Dat is overigens dikwijls meer dan je denkt, ook dat is goed om te ontdekken samen met je trainer/coach. En met de groep natuurlijk, want de groep is groot genoeg om je op te nemen, maar niet te groot om je te verliezen.

Advies vooraf

Als je vragen hebt over de Kuiergroep, als je vragen hebt over jouw mogelijkheden, bel of mail gerust.
We bespreken al je vragen. Maar wat ook belangrijk is, we kunnen je twijfel wegnemen als je een keer alleen met de trainer/coach op pad gaat om je mogelijkheden te verkennen.
Een wandeling alleen voor jou kan je helpen je zelfvertrouwen te vinden en je kunt kennismaken met mij en mijn manier van doen en werken.

Kosten van deelname

De deelnemers aan de Kuiergroep konden in 2018 deelnemen zonder het betalen van een deelnemersbijdrage.
De kosten voor een kwartaal wandelen zoals in de andere loopgroepen worden door Wandelcentrum Drunense Duinen gedragen. Dat kan onder andere door een mooie startsubsidie die we hebben ontvangen van NOC*NSF.

Daarmee is het ontwikkelen van de groep in 2018 vastgelegd.

Omdat mensen die ernstig ziek zijn geweest of langdurig ziek zijn of aan een chronische ziekte lijden meestal ook een terugval in inkomsten hebben proberen we een meer permanente oplossing te vinden voor de kosten.

In afwijking met de andere loopgroepen hebben we daarom een speciaal tarief voor de Kuiergroep. Als je alleen aan de Kuiergroep deelneemt krijjg je 50% korting en betaal je slechts € 15,00 per kwartaal.

Het is de bedoeling om eind 2020 een levensvatbare groep met enthousiaste deelnemers en vrijwilligers klaar te hebben staan om dit initiatief te continueren.

 

Wacht niet langer en start met het zetten van stappen voor jezelf!