Privacybeleid

Privacy verklaring

Verantwoordelijkheid:
Frans Bergmans, gevestigd aan van Galenstraat 5, 5151 ND Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Frans Bergmans,
 Wandelcentrum Drunense Duinen
The Walking Companions

van Galenstraat 5,
5151 ND Drunen
Mobiel: +31651756501
Website: https://wandelcentrumdrunenseduinen.nl/contact

Frans Bergmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Frans Bergmans, Wandelcentrum Drunense Duinen en The Walking Companions.
Hij is te bereiken via info@fransbergmans.nl

Frans Bergmans, Wandelcentrum Drunense Duinen en The Walking Companions zullen in dit stuk steeds gezamenlijk genoemd worden als Frans Bergmans.

Persoonsgegevens
Frans Bergmans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Contactgegevens voor calamiteitenplan (ICE1 en ICE2)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fransbergmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Frans Bergmans  neemt  geen besluiten op basis van  geautomatiseerde verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Frans Bergmans  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Verzamelen van contactgegevens voor het calamiteitenplan van het wandelcentrum
–  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Frans Bergmans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens op The Walking Companions
The Walking Companions is een online community, u kunt vrijwillig reacties geven en foto’s plaatsen.

Reacties
De community kent deelnemers die alleen Meekijken, maar ook deelnemers die Meedoen. 
Als deelnemers reacties achterlaten op de site verzamelen wij alle zichtbare gegevens bij de reacties.
Tevens bewaren we het IP adres van de bezoeker en de browsergegevens. Daarmee kunnen we spamdetectie toepassen

Foto’s
Als er foto’s worden gedeeld op de site, raden wij af foto’s te gebruiken met daarin locatiegegevens opgenomen. Bezoekers van de site kunnen deze foto’s downloaden en dan deze gegevens gebruiken om uit te zoeken waar de foto’s die u op de website plaatst zijn gemaakt.

Cookies
Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.
Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergave-keuzes op te slaan.
Inlog-cookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan.
Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlog-cookies verwijderd.
Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Hoelang we gegevens bewaren
Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard.
Dat doen we om eventuele vervolgreacties automatisch te kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij te houden.

Registreren
Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel.
Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen ( hun gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Frans Bergmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens worden slechts zolang gebruikt als nodig omdat deelnemers bij ons wandelen of een abonnement op een nieuwsbrief hebben.
Belanghebbenden kunnen zelf steeds afmelden en abonnementen opzeggen.  
Opzegtermijn is per direct voor abonnementen en een maand voor deelnemen aan wandelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Frans Bergmans  verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Frans Bergmans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Frans Bergmans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen  cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
In de community van The Walking Companions worden meer cookies gebruikt om activiteiten binnen de community mogelijk te maken.
Zie omschrijving elders in deze verklaring.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frans Bergmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fransbergmans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Frans Bergmans  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Frans Bergmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fransbergmans.nl.

 Frans Bergmans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 

Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Aldus opgesteld:

Drunen, januari 2020

 

 

Chat openen
Wandelcentrum Drunense Duinen
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?
Stuur me een bericht met je naam
en je krijgt altijd antwoord.
Groet, Frans Bergmans