Protocol Corona-wandelen

Aangepast Protocol loopgroepen en wandeltraining Wandelcentrum Drunense Duinen

d.d.18-10-2020

Trainingslocatie Drunense Duinen en aanliggende natuurgebieden,
Start- en eindpunt  De Klinkert 1, 5151RD Drunen
Trainingen en wandelingen op dinsdag 13.30 uur, donderdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en 10.45 uur.

Algemeen voor organisatie:  

 1. Hygiëneregels zijn gepubliceerd op de website en worden mondeling herhaald door de trainer. 
 2. Regels voor wandelaars staan op de website
 3. Training alleen voor geregistreerde wandelaars.
 4. Wandelaars moeten als deelnemers van Wandelcentrum Drunense Duinen of
  The Walking Companions geregistreerd staan en zich per activiteit aanmelden.
 5. Deelnemers worden in groepen van vier personen ingedeeld.
 6. Per groep wordt een routeomschrijving en instructies verstrekt..
  Deze wandelingen zullen in hoofdzaak via bestaande knooppunten verlopen.
 7. Deelnemers worden bij aanvang geïnstrueerd over basisregels betreffende gedrag en hygiëne.
 8. Belangrijk is dat deelnemers onderling 1,50 meter afstand houden en dat de groepen steeds een onderlinge afstand van minimaal 5 meter houden.
 9. Groepen mogen niet mengen of deelnemers uitwisselen.
 10. Na afloop gaan deelnemers meteen weg.
 11. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden door dosering en routering.
 12. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 13. Zorg daar waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril, gel).
 14. Zorg voor maximale hygiëne.
 15. Stel een corona verantwoordelijke aan.(Frans Bergmans)
 16. Geef trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de startplaats moet worden uitgevoerd. 
 17. Geef trainers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.  
 18. Werk zoveel mogelijk in vaste teams, maximaal 24 wandelaars inclusief trainer.
 19. Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf. 
 20. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

Regels voor de wandelaars:  

 1. Houd 1,5 meter afstand en volg ook de (sport) specifiekere richtlijnenvan het RIVM indien van toepassing 
 2. Kom alleen als je als deelnemer aangemeld bent bij Wandelcentrum Drunense Duinen of The Walking Companions, tot maximaal 1 dag voor de training.
  Alleen voor geregistreerde wandelaars.
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
 4. Vermijd het openbaar vervoer. 
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de wandeling bij de start
 6. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts 
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdatiedereen weer volledig hersteld is. 
 8. Was voorafgaand aan de training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 9. Schud geen handen.Vermijd lichamelijk contact en het aanraken van je gezicht, (geen high five of knuffels)
 10. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.Trainer kan de wandelaar aanspreken bij ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels. Hij is ook bevoegd om de wandelaar te weren van de training.
 11. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. 
 12. Blijf bij de groep waar je bent ingedeeld, zorg voor voldoende afstand onderling (1,50 meter) en tussen groepen (5,00 meter). Wissel niet bij groepen onderling.
 13. Ga direct na de wandeling naar huis

Regels voor coach/trainer: 

 1. Training goed voorbereiden, zodat je niet voor onverwachte dingen komt.
 2. Deel de deelnemers in groepen van vier in n.a.v. de aanmeldingen.
 3. Houd 1,5 meter afstand. 
 4. Zorg voor voldoende afstand tussen groepen, minimaal 5 meter
 5. Schud geen handen. 
 6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 7. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken. Handen wassen idem als bij sporters
 8. Vermijd het aanraken van je gezicht
 9. Deel je trainingsbenodigdheden niet met anderen.
 10. Houd materieel, en PBM’s(persoonlijke beschermingsmiddelen) schoon.
  Bij voorkeur desinfecteren.  
 11. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts 
 12. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 13. Ziet erop toe dat de groep maximaal 16 wandelaars groot is en op 1 ½ meter van elkaar wandelt.
 14. Zorg voor handhaving en regels tijdens de training. Spreek de wandelaar erop aan bij ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels. Je mag de wandelaar na herhaaldelijk waarschuwen wegsturen van de training.
 15. Vermijd lichamelijk contact (knuffels, high five)